Valilik 2. el eşya alım satımlarına yeni düzenleme getirdi

featured
AYDIN (İHA) - AYDIN'DA HIRSIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK ADINA HURDA VE İKİNCİ EL EŞYA ALIM SATIMI YAPAN İŞLETMELER İLE İLGİLİ YENİ KARARLAR ALINIRKEN ALIM SATIMLARDA DA "İKİNCİ EL ALIM SATIM BELGESİ" DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ. (UĞUR ESER/AYDIN-İHA) Aydın Valiliği, hırsızlığın önüne geçebilmek adına hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmeler ile ilgili yeni kararlar alınırken alım satımlarda da "İkinci El Alım Satım Belgesi" düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Aydın Valiliği, hırsızlığın önüne geçebilmek adına hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmeler ile ilgili yeni kararlar alınırken alım satımlarda da “İkinci El Alım Satım Belgesi” düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.  

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca suçlarla mücadele ve suçun işlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Aydın’da meydana gelen hırsızlık olaylarında çoğunlukla cep telefonu, bilgisayar, bakır kablo, gibi ürünlerin çalındığı tespit edildi. Elde edilen verilerle birlikte suçun işlenmesini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında da Aydın genelindeki ikinci el eşya, hurda alım satımı yapan işletmeler ile ilgili yeni kararlar alındı. Çalınan eşyaların ikinci el piyasasında kolayca satılabilmesini ve çalıntı olduğunu bilmeden ürünü satın alan vatandaşların mağduriyetini önlemeye yönelik alınan karar, ülke geneline örnek oldu.

“SUÇLARIN ÖNLENMESİ EN ÖNEMLİ HEDEFLERDEN”

Alınan kararlar kapsamında Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Vatandaşlarımız için maddi ve manevi zararlara, kişilerin kendilerini güvende hissetmemesine ve suç kaygısının artmasına neden olarak genel asayişi olumsuz etkileyen hırsızlık, kolluk birimlerimizce alınan önlemler ve olayların aydınlatılmasında gösterilen gayretler sayesinde son dönemlerde azalma eğiliminde olsa da ülkemizde en sık karşılaşılan asayiş olayları arasında yer almaktadır. Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım-satımı hırsızlığın neden olduğu maddi manevi zararları artırmakta ve adli birimlerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmektedir. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bir suç olarak yer almakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alış/satışının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda, hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla “İkinci El Alım Satım Belgesi” düzenlenmesi zorunluluğu ve bazı kararlar alınmıştır.

Alınan kararlar kapsamında, hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir, İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi tanzim edilecek. Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme gibi eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi tanzim edilecek veya eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda form veya fatura ibraz edilecek. Hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması, hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işyeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması ve çalışır vaziyette olması sağlanacak. Seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli İdareler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi zorunlu olacak. 18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmayacak. Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi’nin 1 yıl süre ile saklanacak. Hurda alım satım faaliyeti gösteren kişi veya firmaların tespit edilerek hırsızlık suçuna konu eşya malzeme alım satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınacak. Kolluk ve zabıta birimleri başta olmak üzere yetkili birimlerce hurda, ikinci el malzeme alım satımı yapılan yerlerin denetimlerine ağırlık verilerek, ruhsatsız veya ruhsatlı olduğu halde hırsızlık malı alımı satışı yaptığı tespit edilen işyeri ve kişiler hakkında ilgili birimlerle koordineli şekilde adli ve idari işlemler yapılacak. İkinci el eşya ve malzemelerin alım satımı sırasında kişilerin kimlik bilgilerinin alınması, fatura ve belgenin ibraz edilmesi istenilecek. Toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla özellikle vatandaşla buluşma toplantılarında, esnaf ziyaretlerinde hırsızlığa konu eşya ve malzemenin alım satımının suç olduğu konusunda bilgilendirmenin yapılması, konu ile ilgili hazırlanacak el broşürü, afiş gib materyallerin vatandaşlarımızın görebilecekleri alanlara asılması ve dağıtılması sağlanacak.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamanın devamında “Alınan kararlara riayet edilecektir. Başta kolluk ve zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri  çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer” ifadeleri yer aldı.                                      

 

                                        

Valilik 2. el eşya alım satımlarına yeni düzenleme getirdi